HPD Vihor 1969.-2019.

Povodom 50-te obljetnice osnivanja, predsjedništvo Vihora je na redovitoj sjednici održanoj 8. ožujka 2018. donijelo odluku da se, uz ostale aktivnosti posvećene obilježavanju obljetnice, objavi prigodna monografija „HPD Vihor 1969. – 2019.“. Pozivaju se članovi i prijatelji društva da za potrebe izrade Monografije dostave prigodne tekstove i fotografije.

Tekstovi mogu sadržavati informacije o osnivanju, djelatnostima i radu društva, opise izleta i putovanja društva koje su organizirali ili u njima sudjelovali članovi društva, pjesme nadahnute izletima i radom društva, anegdote, šale i crteže iz života društva i druženja njegovih članova. Prema mogućnostima tekst popratiti prikladnim fotografijama. Uz tekst napisati popratne podatke: naslov teksta i ime i prezime autora, a uz fotografije navesti gdje i kada je snimljena, ako je poznato tko je na fotografiji i tko je fotograf.

Tekstove pisati olovkom na papiru, pisaćim strojem ili (poželjno) korištenjem računalnog programa za pisanje i uređivanje teksta, npr. MS Word. Fotografije mogu biti tiskane na papiru ili pohranjene na digitalnom memorijskom mediju (memory stick, CD, DVD).

Tekstove i fotografije na papiru s popratnim podacima dostaviti u uredovno vrijeme društva (četvrtkom od 19 do 19:30 sati) ili uz prethodni dogovor na drugom mjestu, koordinatoru za prikupljanje priloga za Monografiju. Isti postupak dostave se provodi i za digitalne fotografije, koje se radi svoje veličine ne mogu poslati e-poštom već se dostavljaju na memorijskom mediju. Tekstove i fotografije pohranjene u digitalnom obliku poslati na adresu info@hpd-vihor.hr, pod Predmet / Subject: napisati [Monografija] Ime i prezime.