Arhiva dežurstava

 

Pregled dežurstava u kući “Anka Komadina” na Viništu tijekom ljeta 2022. godine
 Dežurstva su vikendom od 18. 06. 2022. do 11. 09. 2022. i to
od subote u 10 sati do nedjelje u 18 sati
Datumi Planinarsko društvo Ime i prezime Kontakt broj Napomena
10.11. i 12.06 HPD Vihor Hrvoje Gold 091- 202-7816 Priprema kuće za ljeto
18.06. i 19.06. HPD Vihor Nada Busovača 099-211-8426
24.06.- 26.06. HPD Vihor Vlado Vuzem – Luj 099-502-5402 do 02.07.
02.07. i 03.07. HPD Vihor Zdravka Čulig 091-547-5474 do 05.07.
09.07. i 10.07. HPD Vihor Vlado Vuzem – Luj 099-502-5402 do 16.07.
16.07. i 17.07. HPD Vihor Vlado Vuzem – Luj 099-502-5402
23.07. i 24.07. HPD Vihor Rajko Kirin 099-787-4760
30.07. i 31.07. HPD Vihor Tomislav Livić 098-946-3939
06.08. i 07.08. HPD Kapela Luka Lujić 095-5678-119 Promijenjeno 3.7.2022.
13.08. i 14.08. HPD Kapela Nataša Besirević Petrin 091-762-1436
20.08. i 21.08. HPD Vihor Vlado Vuzem – Luj 099-502-5402
27.08. i 28.08. HPD Vihor Dubravka Šikić-Davidović 098-290-052
03.09. i 04.09. HPD Vihor Nevenka Kos 091-791-6138
10.09. i 11.09. HPD Vihor Marija Bratanić 098-978-6534
17.09. i 18.09. HPD Vihor Ivica Mesić – Picek 098-819-088 Priprema kuće za zimu
Stanje prijava na dan 2. 6. 2022. – Domar: Ivica Mesić – Picek (098-819-088)