Učlanjenje

Učlanjenje

U HPD Vihor se možete učlaniti ili produljiti članstvo

 1. ispunjavanjem Pristupnice / Članskog obrasca i
 2. uplatom članarine za tekuću godinu.

To se može učiniti kod blagajnice društva, prije početka društvenog sastanka ili elektronički upućivanjem ispunjene  Pristupnice / Članskog obrasca (prije korištenja dokument spremiti na disk računala) i preslike potvrde o uplaćenoj članarini (predložak) na adresu e-pošte društva hpd.vihor@hps.hr. Članarinu uplatiti na na račun HPD-a Vihor IBAN HR0623600001101800176.

Članski obrazac (pristupnicu) možete popuniti i korištenjem e-obrasca, a potvrdu o uplati članarine poslati na adresu e-pošte društva.

Godišnja članarina za 2024. godinu

1. Članska markica za seniore (zaposlene, plava) iznosi 20 EUR-a,
2. Članska markica za umirovljenike (crvena) iznosi 15 EUR-a,
3. Članska markica za mladež (studenti, nezaposleni, zelena) iznosi 10 EUR-a,
4. Članska markica za djecu do 18 godina (zelena) iznosi EUR-a
5. Članska iskaznica iznosi 1 EUR-o.

Članska prava

Član planinarske udruge ima pravo:

 • sudjelovati u radu planinarske udruge
 • koristiti popust od 50% na cijenu noćenja u planinarskim domovima, kućama i skloništima u Hrvatskoj;
 • temeljem Ugovora o reciprocitetu između HPS-a i Planinske zveze Slovenije koristiti popust na cijenu noćenja u planinarskim domovima, kućama i skloništima u Sloveniji kao i članovi PZS-a;
 • koristiti popuste i povlastice utvrđene odlukama UIAA i sporazumima nacionalnih planinarskih saveza s HPS-om;
 • koristiti člansko osiguranje u slučaju nesreće na planinarskom izletu u Hrvatskoj,
 • posredstvom skupštine u svojoj planinarskoj udruzi odlučivati o izboru dužnosnika i tijela svoje osnovne planinarske udruge te koristiti njezine članske povlastice,
 • ostvarivati ostale članske povlastice.

Članske dužnosti

Član planinarske udruge dužan je:

 • ponašati se u skladu s načelima planinarske etike i čuvati čast i ugled planinarske udruge;
 • podmirivati članarinu u svojoj osnovnoj planinarskoj udruzi;
 • predočiti člansku iskaznicu na zahtjev dužnosnika svoje osnovne planinarske udruge i opskrbnika planinarskih kuća;
 • izvršavati dužnosti i obveze koje utvrde tijela njegove osnovne planinarske udruge;
 • poštivati i izvršavati odluke tijela HPS-a.

Osiguranje članova

Članovi planinarskih udruga udruženih u HPS osigurani su posredstvom HPS-a za slučaj nesreće na planinarskim izletima u Hrvatskoj ili inozemstvu za slučajeve invaliditeta (do 40.000 kn) i smrti (20.000 kn). Naknada se ostvaruje dostavom ispunjenog obrasca za prijavu nesretnog slučaja s priloženim preslikama liječničke dokumentacije i članske iskaznice HPS-a u Ured HPS-a. Nakon ovjere dokumentacije u Uredu HPS-a sve daljnje kontakte izravno obavljaju oštećeni i osiguravatelj.

Statut HPD-a Vihor