Obrazac za poruke

U sljedeći obrazac mogu se upisati poruke u vidu upita, komentara ili zamolbi. Uz naslove na obrascu obavezno upisati ime i adresu elektroničke pošte (e-mail adresu) pošiljatelja poruke te predmet i sadržaj poruke. Radi provjere da podatke upisuje čovjek pritisnuti u okvir s tekstom “I’m not a robot” (Nisam robot), a zatim tipku Pošalji poruku, nakon čega će poruka biti poslana upravi HPD Vihora.