Kuća na Viništu

Planinarska kuća “Anka Komadina” na Viništu (300 m nad morem) nalazi se, kao kontrolna točka 9, na Kapelskom planinarskom putu. Kuća je otvorena  vikendom i po dogovoru, od 19. lipnja do 19. rujna 2021. Sklonište je otvoreno cijele godine. Broj ležaja u kući je 10, a u skloništu 4.

Uz kuću se nalazi cisterna s vodom za pranje, vanjski WC, rasvjeta u kući je iz solarnih panela, a kuhinja je opskrbljena priborom za kuhanje, u spavaonici na ležajevima su madracima, a raspoložive su i deke. Jelo pripremaju korisnici od donesenih namirnica. Pitku vodu i piće treba donijeti.

Od 1. siječnja 2022. planinarskom kućom Anka Komadina i planinarskim skloništem na Viništu upravlja HPD Vihor.

Prilazi kući:

  • Pješice: markiranim Kapelskim putem od Kolovratskih Stijena, 4h, KT8 i Klenovice, 1h, KT10.
  • Autobusom: Zagreb – Novi Vinodolski – Kalanji, 25 min pješice.
  • Automobilom i kombijem: Novi Vinodolski – Ledenice – parkiralište Vinište 14 km, ili Klenovica – Drinak – parkiralište Vinište 5 km, do kuće pješice 8 min.